Dëgjimi i prindërve

Allahu i Madhëruar në Kur’an na urdhëron që prindërit t’i duam shumë.

Babai dhe nëna kujdesen shumë për të mirën tonë, prandaj edhe ne duhet t’i duam, nderojmë dhe t’i dëgjojmë.

Ne duhet t’i ndihmojmë dhe t’u shërbejmë kur të kenë nevojë: t’i përqfojmë kur të shkojmë në shkollë dhe kur të kthehemi prej saj, tu themi gjithmonë fjalë të mirë e most u themi kurrë fjalë të liga.

Zoti i madhëruar i do shumë fëmijët që i duan, i nderojnë dhe i dëgjojnë prindërit e tyre.