Hadithi nr-15

Për atë që i hap rrugë kryerjes së një pune të mirë, ka shpërblim po aq sa edhe për atë që e kryen këtë punë. (Muslim, imare, 133)

“Për punë të mira, të jesh gjithnjë i pari.
Si me grurë e me kashtë, si me rroba prej ari.
Kush punën e mirë përpara e çon,
Ditën dhe natën me shpërblime i gëzon!”