Hadithi nr-2

Allahut i pëlqen shumë që njerëzit t’i luten e t’i kërkojnë për çdo gjë që kanë nevojë. (Tirmidhi, deauat, 115)

Çdo ditë e jona është plot me rreziqe…
Ngandonjëherë ne dridhemi prej frike.
Po e dimë, që ndihma veç prej Zotit kërkohet,
Ai vetë na ka thënë, kërko, të plotësohet?”