Hadithi nr-24

Kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e babait, ndërsa nxehja në nxehjen e babait. (Tirmidhi, birr, 3)

« Me hijen e malit, me sytë të njomur…
Kur qesh ai, e jona bëhet çdo anë e globit.
Sa bukur e ka thënë Profeti i Njohur,
Gëzim’ i babait është gëzim dhe i Zotit.”