Hadithi nr-29

Kush fton dikë që ka agjëruar për iftar në shtëpinë e tij, atëherë edhe atij i shkruhen po aq shpërblime sa agjërimi i miqve. Veç kësaj, as prej shpërblimit të agjëruesit nuk pakësohet asgjë. (Abdur’rezzak, musannef, 4/311)

“Kush i jep të hajë një agjëruesi,
Sa atij i jep shpërblim Krijuesi.
Shpërblim i agjëruesit s’pakësohet aspak,
Në kohë të iftarit, agjëruesit t’i japim të hajë.”