Hadithi nr-32

Nuk ka asnjë njeri që tregon mirësjellje dhe respekt ndaj të moshuarve për moshën e tyre, që Allahu të mos i bëjë mirësi njerëz që t’i shërbejnë në pleqërinë e vet. (Muslim, birr, 75)

“Njeriut të pasjellshëm, një plagë në zemër i hapet!
E ç’i bukur virtyt të vjetrit t’i duash, t’i respektosh.
Me respekt të sillen dhe ty kur të plakesh,
Mjafton që respektin për tjetrin kurrë t’mos veçosh!”