Hadithi nr-33

Me vëllanë e me motrën tënde mos u zi! Sepse zënka e pengon zgjidhjen e problemit, e prej rrezikut të saj askush s’është në duar të sigurta. Veçanërisht, mos e jep asnjëherë fjalën për diçka që nuk e bën dot. (Muslim, birr, 58)

Në vend që kudo e çdoherë më i drejti të jesh,
Nuk e kuptoj, pse duke qenë kaq mirë, të zësh të gënjesh!
Fjalën që s’mbahet s’kam pse ta jap,
Se jam besimtar/e, s’gënjej dot aspak!