Hadithi nr-4

Lutja qëndron mes qiellit dhe tokës, kështu që nëse nuk luteni për mua, atëherë as lutjet tuaja nuk ngjiten për tek Allahu i Madhërishëm. (Tirmidhi, uitr, 21)

Këtë hadith të bukur të gjithë duhet ta dimë,
ta shohim se ç’thotë Profeti i urtë e zemërdritë:
Duatë që ju bëni, varur rrinë në qiell,
më përmendni mua, që Zotit t’i shkojnë menjëherë.