Hadithi nr-7

Po nuk deshët njëri-tjetrin, nuk mund të quheni se keni besuar. (Tirmidhi, kijameh, 56)

Sa bukur, sa ëmbël të duhesh si mik, si vëlla!
Se zogu zëbukur, lumturinë mban si krahë…
Po nuk i ushqyem zemrat me dashuri për këdo,
besimi në zemër atëherë nuk hyn dot.