Surja en-Nas

SURJA EN-NAS

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

 1. Kul eûdhu bi rabin nâs
 2. Melikin nâs
 3. Ilâhin nâs
 4. Min sherril uesuâsil hannâs
 5. El ledhî juvesuisu fî sudûrin nâs
 6. Minel xhinneti uen nâs

 

Kuptimi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

 1. Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve,
 2. Sundimtari i njerëzve,
 3. i Adhuruari (i vetëm me të drejtë) i njerëzve,
 4. nga sherri i djallit cytës që fshihet (pasi cyt)
 5. e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve,
 6. (qoftë ai djall) prej xhindeve apo njerëzve!”

 


Mësoni Suren en-Nas me ndihmën e videos