Surja el-Fîl

SURJA EL-FÎL

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

  1. Elem tera kejfe feale rabbuke bi as’habil fîl
  2. Elem jexh’al kejdehum fî tadlîl
  3. Ue ersele alejhim tajran ebâ bîl
  4. Termîhim bi hixhâratim min sixhxhîl
  5. Fexhealehum ke asfim me’kûl

 

Kuptimi

  1. Vallë, a nuk ke dëgjuar ti se si bëri Zoti yt me njerëzit e elefantit?
  2. A nuk ua prishi atyre kurthin,
  3. duke dërguar kundër atyre tufa zogjsh,
  4. të cilët i gjuajtën me gurë prej baltës së pjekur?
  5. 5. Dhe kështu, i bëri si byk i ngrënë.