Surja el-Kurejsh

SURJA El-KUREJSH

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

  1. Li îlâfi kurajsh
  2. Îlâfihim rihletesh shitâi ues sajf
  3. Fel ja’budû rabbe hâdhel bejt
  4. El ledhî et’amehum min xhûin ue âmenehum min hauf

 

Kuptimi

  1. (Të paktën) për mirësinë (e vazhdueshme të Zotit) e paqes dhe sigurisë së fisit Kurejsh,
  2. për paqen dhe sigurinë në udhëtimet e tyre dimrit e verës.
  3. Lëri ata ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie (Qabes),
  4. i Cili i ushqen ata në ditë urie dhe i siguron në ditë frike.