Besimi në Engjëjt

BESIMI NË ENGJËJT

Edhe engjëjt (melekët) janë krijesa të Allahut. Me aq sa kemi mësuar nga Kurani dhe hadithet e Profetit, engjëjt nuk hanë, nuk pinë, nuk kanë gjini, i binden urdhrave të Allahut dhe kryejnë detyrën e tyre me përpikëri.

Numrin e engjëjve e di vetëm Allahu. Ka katër engjëj të mëdhenj të cilët janë:

  1. Xhebraili (a.s): transmeton shpalljen hyjnore dhe urdhrat e Allahut tek profetët (engjëlli i shpalljes).
  2. Mikalili (a.s): organizon dukuritë natyrore.
  3. Israfili (a.s): është i ngarkuar me detyrën e fryrjes së surit në ditën e kiametit dhe me ringjalljen e njerëzve.
  4. Azraili (a.s): është i ngarkuar me marrjen e shpirtit nga njerëzit në kohën kur u afrohet vdekja.

Përveç tyre janë dhe Kiramen Katibin, engjëjt që ndodhen në të djathtë dhe në të majtë të njeriut për të shkruar të mirat dhe mëkatet; engjëjt Munker dhe Nekir, të cilët do t’i bëjnë pyetjet e para njeriut në varr.

Përveç engjëjve ka dhe disa krijesa të tjera jolëndore të cilat nuk mund të shihen me sy.