Hadithe

Hadithi nr-33
Me vëllanë e me motrën tënde mos u zi! Sepse zënka e pengon zgjidhjen e problemit, e prej rrezikut të saj askush s’është në duar të sigurta. Veçanërisht, mos e jep asnjëherë fjalën për diçka që ...
Hadithi nr-32
Nuk ka asnjë njeri që tregon mirësjellje dhe respekt ndaj të moshuarve për moshën e tyre, që Allahu të mos i bëjë mirësi njerëz që t’i shërbejnë në pleqërinë e vet. (Muslim, birr, 75) “Njeriut t ...
Hadithi nr-31
Adhurojeni të Gjithëmëshirshmin! Jepuni të hanë të uriturve! Përshëndetini njerëzit sa më shumë, që me puhi të hyni në parajsë! (Tirmidhi, et’ime, 45) Me fjalë të profetit pastrohet njoll’ e zem ...
Hadithi nr-30
Çdo punë e birit të Ademit shumëfishohet. Veprat e tija të mira shkruhen dhjetëfish, madje nganjëherë edhe shtatëqindfish. (Muslim, sijam, 164) Ditë dhe netë të bukura jetojmë ne përditë… Pa e n ...
Hadithi nr-29
Kush fton dikë që ka agjëruar për iftar në shtëpinë e tij, atëherë edhe atij i shkruhen po aq shpërblime sa agjërimi i miqve. Veç kësaj, as prej shpërblimit të agjëruesit nuk pakësohet asgjë. (Abdur&# ...
Hadithi nr-28
Kush agjëron një ditë në emër të Zotit, Zoti vendos mes tij dhe zjarrit një hendek të madh sa hapësira mes qiellit dhe tokës. (Tirmidhi, fedailu’l-xhihad, 3) “Të vogël mos e shih, as një agjërim ...
Hadithi nr-27
Agjërimi është si një perde. Nëse ndonjëri prej jush agjëron, atëherë të mos thotë asnjë fjalë të shëmtuar, as të mos klithë a të bërtasë. Nëse ndokush ju drejtohet me ndonjë fjalë të shëmtuar apo ju ...
Hadithi nr-26
Begatia e ushqimit është në mbajtjen pastër të duarve dhe gojës, si para se të hani, ashtu edhe pas. (Tirmidhi, et’ime, 39) “Para dhe pasi të hash, Duart e gojën gjithnjë t’i lash! Kush duart e ...
Hadithi nr-25
 Kur të jeni duke ngrënë, thoni “Bismil’lah!“. Nëse harron ta thuash në fillim, atëherë me t’u kujtuar thoni: “Bismil’lah si në fillim e si në fund!” (Ibni Hi ...
Hadithi nr-24
Kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e babait, ndërsa nxehja në nxehjen e babait. (Tirmidhi, birr, 3) « Me hijen e malit, me sytë të njomur… Kur qesh ai, e jona bëhet çdo anë e globit. Sa buk ...
Hadithi nr-23
Një njeri erdhi njëherë pranë Profetit tonë të dashur (s.a.s.) dhe iu drejtua me këto fjalë: “O i Dërguar i Allahut! Kush e meriton më shumë që t’i sillemi me mirësi? Profeti ynë iu përgji ...
Hadithi nr-22
Butësia e stolisë zemrën e butë, ndërsa atë ku nuk gjendet e lë të shëmtuar. (Tirmidhi, birr, 78) “Sa bukur kur sjelljet tona janë veç të buta, Se jeta na mbushet veç me çaste të buk’ra! Sjellja ...
Hadithi nr-21
Një njeri, nëse e do vëllain e tij mysliman, le t’ia tregojë atij se e do. (Ebu Daud, edep, 113) “Si uji i lumit i njom zemrat dashuria, Me dashurinë e Krijuesit stoliset trëndafilia, Ndaj vëlla ...
Hadithi nr-20
 Ata që i mëshirojnë të tjerët, edhe i Gjithëmëshirshmi i mëshiron. Mëshirojeni gjithçka që gjendet mbi rruzull, në mënyrë që të mëshiroheni prej banorëve të qiellit. (Tirmidhi, birr, 16) “Të sillemi ...
Hadithi nr-19
Turpi vjen prej besimit, ndërsa besimi banon në parajsë. (Tirmidhi, iman, 7) “Turpi është pjesë e besimit, e besimi pjesë e parajsës! Nuk ka mysliman që në parajsë të mos hyjë të dojë, Kështu që, ai ç ...
Hadithi nr-18
Ata që unë dua më shumë prej jush, të cilët do të jenë më pranë meje në ditën e gjykimit, janë njerëzit me moral të pastër. (Tirmidhi, birr, 71) “Afër Profetit po deshëm të jemi, Me sjelljet tona kujd ...
Hadithi nr-17
Më i mbari ndër ju është ai që e mëson Kuranin dhe ua mëson atë edhe të tjerëve. (Buhari, fedailu’l-Kuran, 21) “Kurani udhërrëfyes i pashoq, përqafojeni. Kujdes, gjithë jetën atij mos t’i largoh ...
Hadithi nr-16
Gënjeshtra të zvarrit drejt çdo të keqeje. (Buhari, libas, 69) “Gënjeshtra çorodit dhe mençurinë. Perde i bëhet, ia fsheh mirësinë! Kush do, me Zotin pranë të jetë, Gënjeshtrën larg ta ketë.” ...
Hadithi nr-15
Për atë që i hap rrugë kryerjes së një pune të mirë, ka shpërblim po aq sa edhe për atë që e kryen këtë punë. (Muslim, imare, 133) “Për punë të mira, të jesh gjithnjë i pari. Si me grurë e me kashtë, ...
Hadithi nr-14
Pastëria vjen prej besimit. (Muslim, taharet, 1)  “Të pastra t’i kemi ne duart dhe këmbët, Pa fjalë të pista gjuhën dhe dhëmbët. E keqe është e pista… nënë e shqetësimit! Ç’thotë Profeti ynë: “P ...
Hadithi nr-13
Mirësi quhet atëherë, kur diçka që e bën ndërsa je vetëm, e bën edhe kur je përballë syve të njerëzve të tjerë. (Taberani, el-mu’xheri kebir, 22/317) “Për Profetin e dashur kjo është e mir ...
Hadithi nr-12
Dora që jep është më e vyer se dora që merr. (Buhari, zekat, 18) “Të jemi ndihmëtarë, veten ta mësojmë. Si dora që jep, dorës që merr, në ndihmë kujtdo t’ia kalojmë.“ ...
Hadithi nr-11
 Mirësi e vërtetë është që ta doni Zotin sikur të jeni duke e parë Atë. Sepse edhe nëse ti nuk e sheh dot Atë, Ai padyshim të sheh ty. (Muslim, iman, 1) “Në det, në tokë, në qiellin pa anë, në s ...
Hadithi nr-10
Padyshim që Allahu nuk sheh pamjen apo fjalët që thoni, por zemrat dhe punët e mira që bëni. (Muslim, birr, 33) “Sa fytyra të hijshme, sa fjalë të ëmbla të shijshme… vlerësojnë ç’ësh ...
Hadithi nr-9
Kush i vihet udhës për të mësuar e për t’u bërë i ditur, gjersa të kthehet është në rrugën e Allahut. (Taberani, el-Mu’xhe mu’s-sagir, 1/234) “E gjatë, e shkurtër, rrëpirë, shp ...
Hadithi nr-8
Urtësia është pronë e myslimanit, kudo që ta gjejë, ta marrë atë. (Tirmidhi, ilim, 19) “Urtësia për myslimanët, është pronë e humbur. kudo që ta gjejë, ta marrë ta dëftejë.“ ...
Hadithi nr-7
Po nuk deshët njëri-tjetrin, nuk mund të quheni se keni besuar. (Tirmidhi, kijameh, 56) “Sa bukur, sa ëmbël të duhesh si mik, si vëlla! Se zogu zëbukur, lumturinë mban si krahë… Po nuk i u ...
Hadithi nr-6
Po nuk besuat, nuk keni si të hyni në parajsë. (Tirmidhi, kijameh, 56) “Jeta është e bukur, bota është e këndshme. Si një ylber! Menduar ngjyra-ngjyra, me qoshe me anë, vizatuar me penel. Piktor ...
Hadithi nr-5
Urrejtja i përpin të mirat njësoj siç zjarri bubulak djeg e shkrumbon drurin e thatë. (Ibni Maxhe, zuhd, 22) “Njeriun në botë e përmendin për punët e mira, E për të mirët gjithnjë mendohet më e ...
Hadithi nr-4
Lutja qëndron mes qiellit dhe tokës, kështu që nëse nuk luteni për mua, atëherë as lutjet tuaja nuk ngjiten për tek Allahu i Madhërishëm. (Tirmidhi, uitr, 21) “Këtë hadith të bukur të gjithë duh ...
Hadithi nr-3
Kush lutet për vëllanë ose për motrën e vet, engjëjt thonë: “Edhe për ty po aq sa kërkove për ta!” (Muslim, dhikr, 86) “Ngjyra-ngjyra gjatë ditës, në errësirë kur vjen nata, ti për v ...
Hadithi nr-2
Allahut i pëlqen shumë që njerëzit t’i luten e t’i kërkojnë për çdo gjë që kanë nevojë. (Tirmidhi, deauat, 115) “Çdo ditë e jona është plot me rreziqe… Ngandonjëherë ne dridhemi prej ...
Hadithi nr-1
Tri janë lutjet që pranohen medoemos prej Zotit: Lutja e njeriut që i bëhet padrejtësi, e mikut në shtëpi dhe e babait për fëmijën e tij. (Ahmed bin Hanbel, Musned, 2/517) “Lutje o thesar i paçm ...