Hadithi nr-10

Padyshim që Allahu nuk sheh pamjen apo fjalët që thoni, por zemrat dhe punët e mira që bëni. (Muslim, birr, 33)

Sa fytyra të hijshme,
sa fjalë të ëmbla të shijshme…
vlerësojnë ç’është e Vyer,
ndaj Zoti ynë u jep pa kursyer.