Hadithi nr-16

Gënjeshtra të zvarrit drejt çdo të keqeje. (Buhari, libas, 69)

“Gënjeshtra çorodit dhe mençurinë.
Perde i bëhet, ia fsheh mirësinë!
Kush do, me Zotin pranë të jetë,
Gënjeshtrën larg ta ketë.”