Hadithi nr-18

Ata që unë dua më shumë prej jush, të cilët do të jenë më pranë meje në ditën e gjykimit, janë njerëzit me moral të pastër. (Tirmidhi, birr, 71)

Afër Profetit po deshëm të jemi,
Me sjelljet tona kujdes shumë të kemi.
Më i miri prej jush me Mua është më afër,
Na e ka thënë vetë Profeti, fëmijë të dashur!”