Hadithi nr-20

 Ata që i mëshirojnë të tjerët, edhe i Gjithëmëshirshmi i mëshiron. Mëshirojeni gjithçka që gjendet mbi rruzull, në mënyrë që të mëshiroheni prej banorëve të qiellit. (Tirmidhi, birr, 16)

“Të sillemi mirë me gjithë ç’ka mbi tokë,
Që të na duan të gjithë, ç’ka lart në qiell.
Kushdo këtë hadith të Profetit, me vete ta thotë:
Zoti mëshiron atë që mëshirën e mbjell.”