Hadithi nr-21

Një njeri, nëse e do vëllain e tij mysliman, le t’ia tregojë atij se e do. (Ebu Daud, edep, 113)

“Si uji i lumit i njom zemrat dashuria,
Me dashurinë e Krijuesit stoliset trëndafilia,
Ndaj vëllanë mysliman kur ti shumë e do,
Si harabelat cicëro, si bilbilat këndo.”