Hadithi nr-25

 Kur të jeni duke ngrënë, thoni “Bismil’lah!“. Nëse harron ta thuash në fillim, atëherë me t’u kujtuar thoni: “Bismil’lah si në fillim e si në fund!” (Ibni Hiban, sahih, 12/12)

“Kur hamë bukë, “Bismilah!” të themi
Dhe për të mos e harruar, veç në gjuhë ta kemi.
Kush harron dhe pa thënë e ka lënë,
“Bismilah në fund dhe fillim”, ta ndreqë, duke thënë.”