Hadithi nr-27

Agjërimi është si një perde. Nëse ndonjëri prej jush agjëron, atëherë të mos thotë asnjë fjalë të shëmtuar, as të mos klithë a të bërtasë. Nëse ndokush ju drejtohet me ndonjë fjalë të shëmtuar apo ju nxit për t’u zënë, atëherë thuajni se jeni duke agjëruar dhe largohuni që aty. (Muslim, sijam, 160)

“Kush agjëron, fjalë të këqija nuk flet,
Për të fyer kënd nuk e fyen, madje as i bërtet…
Sikur një tjetër, të vijë e ta shajë,
Unë agjëroj të thotë, veten ta mbajë!”