Hadithi nr-30

Çdo punë e birit të Ademit shumëfishohet. Veprat e tija të mira shkruhen dhjetëfish, madje nganjëherë edhe shtatëqindfish. (Muslim, sijam, 164)

Ditë dhe netë të bukura jetojmë ne përditë…
Pa e ndjekur kohën, herë me punë të mira, e herë me të këqija.
Sikur çdo ditë me stoli ta zbukuronim,
Jetën tonë dhjetëfish ta zgjatonim.