Hadithi nr-5

Urrejtja i përpin të mirat njësoj siç zjarri bubulak djeg e shkrumbon drurin e thatë. (Ibni Maxhe, zuhd, 22)

Njeriun në botë e përmendin për punët e mira,
E për të mirët gjithnjë mendohet më e arrira.
I miri i mirë i ikën urrejtjes, se ai që veten e vet e di…
e di se inati të mirat, si zjarri, i bën shkrumb e hi!