Hadithi nr-6

Po nuk besuat, nuk keni si të hyni në parajsë. (Tirmidhi, kijameh, 56)

Jeta është e bukur, bota është e këndshme. Si një ylber!
Menduar ngjyra-ngjyra, me qoshe me anë, vizatuar me penel.
Piktorin duam të njohim, këtë bukuri që na dhuron.
Se po nuk e deshëm, në bukurinë e parajsës ne nuk na fton.