Patkoi

Dikush që mendonte se patkoi u sjell fat njerëzve, e pyet Nastradinin:

– Nastradin, patkoi sjellka fat, si thua, mos vallë quhet mëkat po të varim një të tillë tek dera?

Nastradini e dinte mirë se gjëra të tilla ishin bestytni të rreme.

– Nëse sjell fat, vendose! – i tha. – Por për mendimin tim nuk është ashtu, sepse kuajt kanë katër patkonj dhe megjithatë nuk më duket se janë me fat, përkundrazi janë të panumërta goditjet që marrin me kamzhik, pesha që mbajnë dhe rruga ku ecin.