Përse njerëzit dhe kafshët nuk prodhojnë oksigjen?

Funksionin e prodhimit të oksigjenit në univers e kanë bimët e gjelbra dhe disa mikroorganizma në oqean. Këto konsumojnë dioksidin e karbonit që çlirojnë njerëzit dhe kafshët me frymëmarrjen e tyre dhe në vend të kësaj lëshojnë oksigjen në atmosferë. Në këtë mënyrë mbahet në ekuilibër raporti i oksigjenit në atmosferë. Nëse njerëzit dhe kafshët do të prodhonin oksigjen si bimët, sasia e oksigjenit do të rritej shumë. Atmosfera do të fitonte veçori djegëse në një kohë shumë të shkurtër. Si rrjedhojë, edhe shkëndija më e vogël do të krijonte një zjarr shumë të madh. Në rastin e kundërt, sikur edhe bimët të çlironin dioksid karboni si gjallesat e tjera, këtë herë oksigjeni në atmosferë do të konsumohej shumë shpejt. Për një kohë shumë të shkurtër të gjitha gjallesat do të vdisnin duke u asfiksuar për shkak të mungesës së oksigjenit.