Surja el-Mesed

SURJA MESED

Bismil’lâhi Rrahmâni Rrahîm

  1. Tebbet jedâ ebî lehebin ue tebb
  2. Mâ agnâ anhu mâluhu ue mâ keseb
  3. Se jaslâ nâran dhâte leheb
  4. Uemraetuhû hammâletel hatab
  5. Fî xhîdihâ hablum mim mesed

 

Kuptimi

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!

  1. Iu thafshin duart Ebu Lehebit dhe u thaftë në gjithçka!
  2. Nuk do ta ndihmojnë atë as pasuria dhe as fitimet e tjera.
  3. Ai, me siguri, do të hidhet në zjarrin me flakë të tërbuara,
  4. po ashtu edhe gruaja e tij, që mbart drutë e zjarrit,
  5. në qafën e saj do të ketë një litar prej fijesh palme.

 


Mësoni Suren el-Mesed me ndihmën e videos