Sjellja e mirë ndaj çdokujt

Muslimani sillet mirë me çdokënd dhe nuk ngacmon askënd.

Ai sillet mirë me vëllezrit, me motrat, me miqtë dhe me çdokënd tjetër.

Muslimani duhet të sillet mirë edhe me të varfërit, të cilët, sipas mundësive duhet t’i ndihmojmë.

Allahu i Madhëruar i do shumë fëmijët që sillen mirë me vëllezrit, me motrat dhe me shokët e tyre.