Unë jam mysliman i mirë

Une jam musliman i mirë, sepse punoj siç ka urdhëruar Allahu i Madhërueshëm dhe Profeti ynë i dashur. Allahu i Madherueshëm dhe Profeti ynë i dashur na kanë urdhëruar të jemi të mirë, të urtë, të sjellshëm, të pastër dhe të dëgjueshëm. Edhe unë pra, jam i mirë, i urtë, i sjellshëm, i pastër dhë i dëgjueshëm.